Регресия

Регресия


       В динамичният свят, в който живеем по начините които сме си изградили и които ни правят доста праволинейни, понякога забравяме да чувстваме. Но благодарение на много древни методики и благодарение на познание достигнало до нас в наши дни, ние имаме възможност да се докоснем до един непознат свят. Този свят ни показва много от важните неща, които днес са се превърнали в „навик“ и на които не обръщаме достатъчно внимание или приемаме за „случайност“. В света на регресията човек има възможност да получи отговори на въпроси и да „свърже точките“ на своят житейски път в настоящия му живот. Чрез тази древна наука човек се връща в определени ситуации от свой минал живот, които имат отношение в настоящия. Практикуващите по света регресия са милиони хора от различни страни и националности. Съществуват два вида регресия: хипнотична и медитативна. В Център по Рейки и медитация “Хармония“ предлагаме медитативната регресия, като при нея човек е през цялото време в съзнание. Регресията бива препоръчвана от различни световни учители при наличие на страхове, притеснения и фобии. Също така при наличието на определени граници, които виждаме, че си поставяме в определени ситуации, за чиито резултати полагаме усилия, но все нещо не се получава. Медитативната регресия е безопасна за всеки човек, който усеща необходимост за навлизането в предишен живот с ясна и безкористна цел за подобряването на сегашният му живот. В такова медитативно състояние на регресия, човека може да достигне до различни предишни животи, които биха имали отношение за следващи негови постъпки „тук и сега“ на физическо ниво.

Top