Традиционно РейкиМикао Усуи
       Рейки е достъпна система за всички, които имат желание да се докоснат до духовността, да открият истинската си същност и да бъдат в хармония със себе си и заобикалящият ги свят. Това е източна методика, която се практикува от милиони хора по света от различни страни, националности и религии. Древната методика Рейки е достъпна, благодарение на личната саможертва на Учителят Микао Усуи, който след 10-годишно пътуване в средата на 19 век попада на един древен документ в Тибетски манастир, в който се говори за Рейки на теоретична основа със символи и обяснения, но на практика той не може да използва тази система. Тогава решава да направи 21 дневна непрекъсната медитация в планината Курама в Япония и на двадесет и първият ден получава т.нар. инициация, посвещение или настройка за съзнателното използване на тази енергия. Учителят Микао Усуи отваря първият Рейки център в Япония. След десетки години Рейки системата набира популярност в други страни, благодарение на една американка от японски произход Хавайо Таката, която чрез системата Рейки с непрекъснати процедури в срок от 3 месеца оздравява от тежко туморно заболяване.
На японски "Рей Ки" означава "Всемирна Жизнена Енергия"- енергия, която прониква във всичко и навсякъде. Тя се концентрира в енергийните центрове (чакри) на тялото и може да бъде насочена за лечение, възстановяване и балансиране. Нежелани странични и отрицателни ефекти са невъзможни, защото хората практикуващи Рейки са само проводници. Дори и най-големият учител в Традиционно Рейки е само проводник. Не е необходимо човек да има някакви заложби и дарби, за да работи с Рейки.
Традиционно Рейки получава желаещият с инициация от квалифициран учител. Има три степени на развитие. Първата дава възможност да се работи от място и човек тръгва по пътя на осъзнаване на различни нива на своя живот. В инициацията на 2-ра степен ученика получава символи, с които работи на по-високо ниво и те му дават възможност да работи на разстояние. Третата степен е Учителска, която дава възможност на ученика да стане Учител. Рейки е методика за лечение, самолечение и личностно развитие. Тя е рождено право на всеки човек, средство за обучение и катализатор за промяна. Рейки е разумна космическа енергия, която работи на физическо, ментално, емоционално, духовно ниво и в по-високите степени на кармично ниво.

Top