Семинар за личностно израстване на Рилските езера

Семинар за личностно израстване на Рилските езера
       Този семинар дава възможност на всички участници да разберат повече за себе си, да намерят себе си, да разберат кои са техните силни и слаби страни. Също така, да се изправят пред определени осъзнати и неосъзнати страхове и не на последно място да изпитват радостта от живота докато го правят. По време на семинара се посещава всяко едно от езерата и величественият връх Харамията. Времето е много променливо и това дава повод за различни изпитания по време на всекидневните преходи. Голяма част от хората присъствали на това място се завръщат по домовете си с изцяло променени възгледи и ценности, защото там се случва нещо магично и необяснимо за нашите сетива, което провокира човек да осъзнае много за себе си и света около него. Тази година групата от Стара Загора беше многочислена със средна продължителност на престоя около 3 дни, за които успяхме да присъстваме на всички медитации и споделихме усещанията си на това Божествено място. Заповядайте следващият път с нас.

Снимки от събитието

Семинар за личностно израстване на Рилските езера 1 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 2 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 3 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 4 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 5 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 6 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 7 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 8 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 9 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 10 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 11 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 12 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 13 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 14 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 15 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 16 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 17 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 18 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 19 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 20 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 21 Семинар за личностно израстване на Рилските езера 22
Върни се назад към блога
Top